Komitet naukowy - Scientific Committee

Komitet naukowy - Scientific Committee

Komitet naukowy

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski - przewodniczący
prof. dr hab. Jan Klimek - Szkoła Główna Handlowa  - wiceprzewodniczący 
prof. dr Marcela Rebeca Contreras Loera - Universidad de Occidente - wiceprzewodnicząca
prof. dr hab. Bogdan Piasecki - EEDRI - wiceprzewodniczący
prof. dr hab. Krzysztof Safin - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu - wiceprzewodniczący

prof. dr hab. Krzysztof Wach - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - wiceprzewodniczący

prof. dr hab. Andrzej Jacek Blikle - Inicjatywa Firm Rodzinnych
prof. dr hab Natalia Czuchraj - Politechnika Lwowska, Ukraina
prof. dr hab. Nelly Daszkiewicz - Politechnika Gdańska
prof. dr hab. Jan Jeżak - Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Jewgienij Krikawskij - Politechnika Lwowska, Ukraina
prof. dr hab. Stefan Lachiewicz – Politechnika Łódzka
prof. dr hab. Jan Lichtarski – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr Thomas P. Massey - Clark University, USA
prof. dr hab. Anna Maria Nikodemska-Wołowik Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Roman Patora - Społeczna Akademia Nauk

dr Zofia Patora-Wysocka – Społeczna Akademia Nauk
prof. dr Helmut Pernsteiner- Johanens Kepler Uniwersitat Lizn, Austria  
prof. dr hab. Jerzy Witold Pietrewicz - Szkoła Główna Handlowa
dr Robert Ristino - Clark University, USA
prof. dr hab. Anna Rogut - EEDRI, Społeczna Akademia Nauk
 
prof. dr hab. Jerzy Różański - Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Roman Sobiecki - Szkoła Główna Handlowa
prof. dr hab. Edward Stawasz - Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Aleksander Surdej - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. dr hab. Jerzy Węcławski -  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Ewa Więcek-Janka – Politechnika Poznańska
prof. dr hab. Czesław Zając - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. Urszula Żuławska - Społeczna Akademia Nauk

dr Andrzej Marjański – przewodniczący Konferencji 

Scientific Committee

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski - Chairman of the Scientific Committee  
prof. dr hab. Jan Klimek -  Warsaw School of Economics (SGH) -  Vice Chairman of the Scientific Committee
dr hab. Marcela Rebeca Contreras Loera - Universidad de Occidente  -  Vice Chairman of the Scientific Committee
prof. dr hab. Bogdan Piasecki - University of Social  Sciences (SAN)  -  Vice Chairman of the Scientific Committee
prof. dr hab. Krzysztof Safin - Wroclaw School of Banking  -  Vice Chairman of the Scientific Committee
prof. dr hab. Krzysztof Wach - Cracov University of Economics  -  Vice Chairman of the Scientific Committee

prof. dr hab. Andrzej Jacek Blikle - President of Family Business Initiative  
prof. dr hab Natalia Czuchraj - Lviv Polytechnyc, Ukraina  
prof. dr hab. Nelly Daszkiewicz - Gdańsk University of Technology  
prof. dr hab. Jan Jeżak - University of Lodz  
prof. dr hab. Jewgienij Krikawskij - Lviv Polytechnyc, Ukraina  
prof. dr hab. Czesław Sikorski - University of Social  Sciences (SAN)   
prof. dr hab. Stefan Lachiewicz – Lodz University of Technology  
prof. dr hab. Jan Lichtarski – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr Thomas P. Massey - Clark University, USA  
prof. dr hab. Anna Maria Nikodemska-Wołowik - Gdansk University  
prof. dr hab. Roman Patora - University of Social  Sciences (SAN)  
dr Zofia Patora-Wysocka – University of Social  Sciences (SAN)  
prof. dr hab. Jerzy Witold Pietrewicz - Warsaw School of Economics (SGH)    
dr Robert Ristino - Clark University, USA
prof. dr hab. Anna Rogut - EEDRI, University of Social  Sciences (SAN)
prof. dr hab. Jerzy Różański - University of Lodz  
prof. dr hab. Roman Sobiecki - Warsaw School of Economics (SGH)  
prof. dr hab. Edward Stawasz - University of Lodz  
prof. dr hab. Aleksander Surdej - Cracow University of Economics  
prof. dr hab. Jerzy Węcławski - Maria Curie-Sklodowska University
dr Ewa Więcek-Janka – Poznan University of Technology  
prof. dr hab. Czesław Zając - Wroclaw University of Economics   
prof. dr hab. Urszula Żuławska - University of Social  Sciences (SAN)  

dr Andrzej Marjański – Chairman of the Conference