#wybieramsan

26-28 May 2020

10th Scientific Conference FAMILY BUSINESSES

#wybieramsan

26-28 maja 2020

10 Konferencja Naukowa
FIRMY RODZINNE

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w X Konferencji Naukowej „Firmy Rodzinne”. Zamysłem tegorocznej konferencji jest zwrócenie uwagi na wieloaspektowe uwarunkowania procesów gospodarczych oraz identyfikacja czynników kreujących zarówno szanse rozwojowe jak i źródła zagrożeń dla przedsiębiorstw rodzinnych funkcjonujących w globalnej rzeczywistości.

Celem konferencji jest rozwój interdyscyplinarnej przestrzeni współpracy i wymiany doświadczeń przedstawicieli środowiska naukowego i praktyków życia gospodarczego, a także poszerzanie współpracy tych dwóch obszarów.

Formuła konferencji została oparta o integrację osiągnięć środowiska akademickiego z doświadczeniami praktyków gospodarczych zarządzających przedsiębiorstwami rodzinnymi a także konfrontacji doświadczeń polskich z doświadczeniami przedstawicieli z innych krajów.

Mamy nadzieję, że Konferencja stanie się również miejscem do nawiązania i wzmocnienia kontaktów ułatwiających podjęcie wspólnych badań naukowych. Prosimy także o powiadomienie swoich współpracowników o naszej inicjatywie.

Państwa udział w Konferencji będzie dla nas dużym wyróżnieniem.

 


Dear Madams and Sirs

It is a pleasure for us to invite you to the 10th ‘Family Businesses’ Scientific Conference. The intention underlying the organization of this year’s event is turning attention to multifaceted determinants of economic processes and identification of factors creating both development opportunities as well as sources of threats for family businesses operating in the global reality.

The objective of the Conference is the development of the interdisciplinary area for cooperation and exchange of experience of scholars and economic practitioners as well as expanding the cooperation of the two domains.

The formula of the Conference is based on the integration of the academic faculty achievements with the experience of business practitioners managing family businesses as well as on the confrontation of Polish and foreign experiences.

We do hope that the Conference will also be the place to establish and strengthen contacts to facilitate starting joint scientific research. We would appreciate it if you could inform your colleagues about our initiative. Your participation in the conference will be a great honor for us.

 

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski 
Przewodniczący Komitetu Naukowego
Chairman of the Scientific Committee

 

strona internetowa: www.sulko.pl

dr Andrzej Marjański
Przewodniczący Konferencji
Chairman of the Conference

 

strona internetowa: www.amarjanski.san.edu.pl

Z radością informujemy, że podczas Konferencji,
w roli keynote speaker wystąpi Profesor Ilan Alon 

 

 

We are happy to announce that the keynote speaker
at the conference will be Professor Ilan Alon  

 

Ilan Alon is Professor of Strategy and International Marketing at the School of Business and Law at the University of Agder. He holds a Ph.D. from Kent State University (USA).  

He is a researcher in the field of international business with a focus on internationalization, modes of entry, political risk, cultural intelligence and emerging markets. His publications have appeared in journals, such as Harvard Business Review, Management International Review, International Business Review, Journal of International Marketing, and International Marketing Review. His books are published by Palgrave, Routledge, McGraw-Hill and others.  

Alon is the Head of International Affairs for the School of Business and Law at the University of Agder, and former leader of the Emerging Markets research group. He is also Editor-in-Chief of the International Journal of Emerging Markets and the European Journal of International Management. Previously, Alon has held research positions at Harvard University (USA), Georgetown University (USA) and University of International Business and Economics (China).

The Professor has worked with government bodies, non-profit organizations, multinational companies and international associations on various projects, ranging from capacity development at the macro level to international business development at the firm or project level. Clients include USAID, illy, Darden, Disney, and others. He is also is a frequent speaker or writer on various international networks including National Public Radio (USA), Voice of America (USA), RTV (Russia), the Financial Times (UK), and Dagens Næringsliv (Norway).

Z radością informujemy, że podczas Konferencji,
w roli keynote speaker wystąpi również dr Donella Caspersz

 

 

We are happy to announce that the keynote speaker
at the conference will be dr Donella Caspersz

 

 Donella Caspersz is a Senior Lecturer and the Director of PRME at the University of Western Australia's Business School.  

Donella is also the Academic Advisor on the Board of Family Business Australia, WA and has been on the Board of the International Family Enterprise Research Academy (IFERA, and co-convenes the annual Asia-Pacific Family Business Symposium.

Donella researches in the area of family business studies, and human resource management and employment relations. Her research focus in family business is on trying to understand how non-financial factors influence operations and management in a family business. Donella has published in many journals including Family Business Review.