Organizatorzy - Organizators

Organizatorzy - Organizators

Centrum Biznesu Rodzinnego

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
strona internetowa: www.wsb.pl 

 

WSB Universities
website: www.wsb.pl/english 

Społeczna Akademia Nauk
strona internetowa: www.san.edu.pl

 

University of Social Sciences
website: www.en.san.edu.pl

Instytut Przedsiębiorstwa
- Zakład Przedsiębiorstwa  Rodzinnego 

 

Główna Szkoła Handlowa w Warszawie
strona internetowa: Instytut Przedsiębiorstwa

 

Institute of Entrepreneurship

SGH Warsaw School of Economics
website: www.sgh.waw.pl/en

Katedra Bankowości i Rynków Finansowych
Instytut Ekonomii i Finansów
Wydział Ekonomiczny 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Strona internetowa: Wydział Ekonomiczny UMCS

 

Department of Banking and Financial Markets
Faculty of Economics
Maria Curie-Sklodowska University in Lublin

Website: Faculty of Economisc