Opłaty konferencyjne - Conference fees

Opłaty konferencyjne - Conference fees

Opłaty konferencyjne

Udział w X Konferencji Firmy Rodzinne jest bezpłatny. Konferencja będzie posiadała charakter hybrydowy. Planowane są dwie formy uczestnictwa:

  1. Uczestnictwo on-line (bez dodatkowych opłat).
  2. Uczestnictwo „fizyczne”. Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 450 zł. Koszt uczestnictwa nie obejmuje noclegów, które uczestnicy winni pokryć we własnym zakresie. Organizatorzy rekomendują nocleg w Hotel Patio Wrocław. W recepcji hotelu na hasło „X Konferencja Firmy Rodzinne” Uczestnicy otrzymają zniżkę.

Opłatę konferencyjną należy przekazać do dnia 15.07.2021 r. na rachunek bankowy:

80 1090 2402 0000 0006 1001 1591

z dopiskiem: X Konferencja FR oraz podaniem imienia i nazwiska uczestnika.

Preferowany wariant uczestnictwa należy zaznaczyć podczas rejestracji. W przypadku deklaracji uczestnictwa „fizycznego” organizatorzy poinformują niezwłocznie o dostępności miejsc. Przy deklarowanym udziale on-line, uczestnik po rejestracji otrzyma instrukcję dołączenia do konferencji.

Koszty publikacji uczestnicy ponoszą we własnym zakresie zgodnie z zasadami przyjętymi przez poszczególne czasopisma lub wydawcę monografii.