Komitet naukowy - Scientific Committee

Komitet naukowy - Scientific Committee

Komitet naukowy

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski - przewodniczący
prof. dr hab. Jan Klimek
prof. dr hab. Krzysztof Wach
prof. dr hab. Jerzy Węcławski
prof. ALK dr hab. Izabela Koładkiewicz
prof. UG dr hab. Anna Maria Nikodemska-Wołowik
prof. UŁ dr hab. Wojciech Popczyk
prof. WSB dr hab. Krzysztof Safin
prof. UMCS dr hab. Robert Zajkowski
dr hab. inż. Ewa Więcek-Janka
dr Andrzej Marjański
Dariusz Bednarski - Gran Thornton
 

Scientific Committee

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski - przewodniczący
prof. dr hab. Jan Klimek
prof. dr hab. Krzysztof Wach
prof. dr hab. Jerzy Węcławski
prof. ALK dr hab. Izabela Koładkiewicz
prof. UG dr hab. Anna Maria Nikodemska-Wołowik
prof. UŁ dr hab. Wojciech Popczyk
prof. WSB dr hab. Krzysztof Safin
prof. UMCS dr hab. Robert Zajkowski
dr hab. inż. Ewa Więcek-Janka
dr Andrzej Marjański
Dariusz Bednarski - Gran Thornton