Komitet organizacyny - Organizational Committee

Komitet organizacyny - Organizational Committee

Komitet organizacyjny - Organizational Committee

dr Agnieszka Gasiulewicz - koordynator

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

dr Anna Motylska-Kuźma

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

mgr Justyna Marjańska-Potakowska

Społeczna Akademia Nauk

mgr Katarzyna Staniszewska  

Społeczna Akademia Nauk

dr Beata Żukowska

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr Ada Domańska

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr Beata Żelazko

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie