Ważne terminy - Important dates

Ważne terminy - Important dates

Ważne terminy

 15.07.2021  

Termin rejestracji

15.07.2021

Termin wnoszenia opłat konferencyjnych

15.08.2021

Termin nadsyłania artykułów i/lub prezentacji na konferencję

31.08.2021

Informacja o akceptacji artykułów i/lub prezentacji

13-14.09.2021 

X Konferencja Naukowa Firmy Rodzinne


 

Important dates

 15.07.2021   

Deadline for registration

  15.07.2021  

Deadline for conference fee

15.08.2021  

Deadline for sending the publication and/or presentation

 31.08.2021  

Notification of publication and/or presentation acceptance

  13-14.09.2021 

X Family Business Conference