Komitet organizacyny - Organizational Committee

Komitet organizacyny - Organizational Committee

Komitet organizacyjny - Organizational Committee

dr Andrzej Marjański
P
rzewodniczący Konferencji
Chairman of the Conference  

dr Anna Staszewska

Społeczna Akademia Nauk

dr Anna Motylska-Kuźma

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

mgr Justyna Marjańska-Potakowska

Społeczna Akademia Nauk

mgr Katarzyna Staniszewska  

Społeczna Akademia Nauk