Organizatorzy - Organizators

Organizatorzy - Organizators

Społeczna Akademia Nauk
strona internetowa: www.san.edu.pl

 

University of Social Sciences
website: www.en.san.edu.pl

Zakład Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych
strona internetowa:
www.zaklad-przedsiebiorczosci-i-firm-rodzinnych

 

Chair of Entrepreneurship and Family Businesses
website: www.zaklad-przedsiebiorczosci-i-firm-rodzinnych

Universidad Tecnológica de Escuinapa
strona internetowa: https://utescuinapa.edu.mx 

 

Universidad Tecnológica de Escuinapa
website: https://utescuinapa.edu.mx 

Instytut Przedsiębiorstwa
- Zakład Przedsiębiorstwa  Rodzinnego 

 

Główna Szkoła Handlowa w Warszawie
strona internetowa: Instytut Przedsiębiorstwa

 

Institute of Entrepreneurship

SGH Warsaw School of Economics
website: www.sgh.waw.pl/en

Centrum Biznesu Rodzinnego

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
strona internetowa: www.wsb.pl 

 

WSB Universities
website: www.wsb.pl/english 

Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI
strona internetowa: www.eedri.pl/index.php?gid=8&jezyk=1 

 

The Entrepreneurship and Economic Development Research Institute
website: www.eedri.pl/index.php?gid=11&jezyk=2