Opłaty konferencyjne - Conference fees

Opłaty konferencyjne - Conference fees

Opłaty konferencyjne

Opłata konferencyjna 900 zł brutto.

Prosimy o kierowanie wpłat na konto Społecznej Akademii Nauk:
Społeczna Akademia Nauk
ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź
 
WPŁATY W PLN 
ING BANK ŚLĄSKI S.A.  04 1050 1461 1000 0023 0860 1794
z dopiskiem "Firmy Rodzinne"
 
W przypadku gdy płatnikiem nie jest Uczelnia, a chcieliby Państwo otrzymać fakturę prosimy o dopisek w tytule przelewu "Firmy Rodzinne - faktura".

Conference Fees

Participation in the Conference: 300€/350$.

Please send payments to the account of the Social Sciences Academy:
University of Social Sciences
9 Sienkiewicza St., 90-113 Lodz, Poland
 
PAYMENTS IN PLN
ING BANK ŚLĄSKI S.A.
04 1050 1461 1000 0023 0860 1794
with the note "Family Businesses" 
 
PAYMENTS IN EURO (€)
BANK PKO BP S.A. I / O ŁÓDŹ
IBAN: PL78 1440 1231 0000 0000 0715 9641 BIC / SWIFT: BPKOPLPW
with the note "Family Businesses" 
 
PAYMENTS IN USD ($)
BANK PKO BP S.A. I / O ŁÓDŹ
IBAN: PL96 1020 3352 0000 1502 0097 3156
BIC / SWIFT: BPKOPLPW
with the note "Family Businesses" 
 
If you would like to receive the facture, please add the title to the transfer "Family Companies - invoice/facture".