Publikacje - Publications

Publikacje - Publications

Publikacje do pobrania/Download the publications

 

Firmy rodzinne - uwarunkowania rozwoju
Red. Andrzej Marjański, Łukasz Sułkowski
 
 
 
 
Firmy rodzinne - determinanty funkcjonowania i rozwoju
Red. Andrzej Marjański, Krzysztof Wach

 

Firmy rodzinne - problemy poznawcze
Red. Łukasz Sułkowski, Andrzej Marjański

Publikacja recenzowana

W ramach opłaty konferencyjnej istnieje możliwość publikacji w „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (w języku polskim i angielskim).
Zgłoszone referaty, po pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w numerze tematycznym "Firmy rodzinne" czasopisma Przedsiębiorczość i Zarządzanie 

Artykuły prosimy przesyłać na adres mailowy: firmyrodzinne@san.edu.pl

Planujemy wydanie monografii przed terminem konferencji. W związku z tym prosimy o nadsyłanie pełnych tekstów referatów zgodnie z podanymi na stronie www konferencji wymogami edytorskimi. Uprzedzamy, że artykuły nadesłane po tym terminie nie zostaną umieszczone w bieżącej monografii Konferencji.

 

Dokumenty konferencyjne do pobrania

Redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do druku tekstów niespełniających standardów prac naukowych,
zasad publikacyjnych Wydawnictwa SAN oraz tekstów, które w procesie redakcyjnym otrzymają jedną negatywną recenzję naukową.


 

Published peer-reviewed

The submitted papers, after a positive review, will be published in the monograph “Firmy rodzinne” (Family businesses) in the series “Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 

The paper should be sent to e-mail address: firmyrodzinne@san.edu.pl

We are planning to print the monograph before the Conference and therefore we kindly ask to send complete papers in accordance with the editorial requirements published on the Conference website.

Please note that papers submitted after the deadline will not be included in the current issue of the monograph.  

Documents to download