Ważne terminy - Important dates

Ważne terminy - Important dates

Ważne terminy

  21-23.05.2019  

IX Konferencja Naukowa Firmy Rodzinne

15.02.2019

termin rejestracji i nadsyłania zgłoszeń

05.03.2019

przesłanie gotowych tekstów zgodnych w wymogami edytorskimi (termin przedłużony)

na adres e-mailowy: firmyrodzinne@san.edu.pl 

13.04.2019

wniesienie opłaty konferencyjnej


 

Important dates

  21-23. 05.2019  

IX Family Business Conference

15.02.2019

deadline for registration paper or abstract

05.03.2019

deadline for submitting papers in accordance with the editorial requirements

The paper should be sent to e-mail address: firmyrodzinne@san.edu.pl

13.04.2019

deadline for paying the conference fees